کاورمارک

تاریخچه برند کاورمارک:

داستان به بیش از 85 سال پیش باز میگردد،زمانی که خانم Lydia O leary به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و از علامت ماه گرفتگی موجود در صورت خود رنج میبرد.خانمLydia O leary به لحاظ داشتن لکه ماه گرفتگی وسیعی که از پیشانی تا چانه وی را در بر گرفته بود،چهره ای کاملا متمایز از دیگران داشت.اما مهارت وی در دو رشته نقاشی و شیمی همراه با اراده او برای تغییر چهره خود موجب ساخت اولین محصول پوششی کاور مارک گردید.با توجه به اراده و خواست قلبیLydia O leary برای کمک به دیگران و تحول شگرفی که در او ایجاد شده بود،پزشکان متخصص پوست ترغیب شدند تابیمارانشان را برای حل مشکلاتشان پیش ایشان بفرستند و وی نیز با ارائه عملکرد موثر پوشاننده کاور مارک در مقابل اعضای هیئت داوران ضمن ثبت اختراع خود،بازاریابی محصولاتش را شروع کرد و بدین ترتیب کرم پایه آرایش کاور مارک متولد شد.

 

در این صفحه از وب سایت خرید اینترنتی کافه درما محصولات برند کاورمارک را معرفی نموده و با ارایه قیمت محصولات کاورمارک امکان خرید اینترنتی این محصولات را بوجود آورده ایم.

#CafeDerma