بایو ریچ

بایوریچ

  • بایوریچ_شامپو بعد از کراتین فاقد سولفات

  • بایوریچ_شامپو ضد شوره چرب

  • بایوریچ_شامپو ضد شوره خشک

  • بایوریچ_شامپو مناسب موهای چرب

  • بایوریچ_شامپو ضد ریزش

 بایوریچ تولید کننده شامپوهای تخصصی تحت لیسانس آلمان و فرموله شده در شرکت JOJO آلمان