میلیتو

میلیتو

  • برند اسپانیایی مراقبت از پوستهای حساس و آسیب دیده میلیتو
  • کرم ترمیم کننده پوست های آسیب دیده با زخم بسته و خشک میلیتو
  • کرم درمان خشکی و اگزما میلیتو
  • اسکار ژل حاوی SPF میلیتو
  • کرم تسکین دهنده درد میلیتو
626002

میلیتو_کرم ترمیم کننده پوستهای آسیب دیده

کرم بازسازی کننده پوستهای آسيب ديده رفع فوری عیوب و التهابات پوست و ترمیم کننده زخم غیر ترشحی (زخم بسته) رفع جای جوش و آکنه

اتمام موجودی