شامپو موهای رنگ شده و آسیب دیده

10250016

پیگاویوا_شامپو بازسازی کننده*

مخصوص موهای اسیب دیده شکننده ضد وزی مو حالت دهنده ودرخشان کننده موهای اسیب دیده

اتمام موجودی
10250014

پیگاویوا_شامپو مغذی موهای خشک*

خاصیت مرطوب کنندگی ومغذی بودن این محصول باعث استحکام مو میشود

اتمام موجودی
10250005

پیگاویوا_شامپو موهای رنگ شده*

حاوی مواد موثر رنگ مومی باشد که باعث ماندگاری وقوام رنگ مو میگردد

اتمام موجودی