کرم مناسب پوست های لک دار درمومدیک

حاوی جوانه شاهی باغی ضدلک قوی وجاذب ابرسان این کرم فاقد هیدروکینون وگوجیک اسید میباشد وازطریق مهارانزیم تیروزینازبه کاهش ملانین سازی کمک میکند

تصویر کرم مناسب پوست های لک دار درمومدیک
تولید کننده: درمومدیک
وضعیت کالا: اتمام موجودی
کد کالا: 10790008
قیمت قبلی: 222,000 تومان
قیمت: 110,000 تومان

کرم مناسب پوست های لک دار درمومدیک:

  • حاوی کمپلکس مواد روشن کننده (عصاره بیربری،عصاره شیرین بیان،اکتادسن دی اوئیک اسید)

  • جهت کاهش رنگدانه سازی و روشن تر نمودن پوست

  • بهبود تیرگی های پوست ناشی از تابش نور خورشید

  • پیشگیری و رفع انواع لک ازجمله لک های ناشی از بارداری و افزایش سن

  • حاویAHA،ویتامین های AوC جهت نوسازی پوست

  • دارای مواد آنتی اکسیدان طبیعی جهت حذف رادیکالهای آزاد 

  • حاوی امگا3،امگا6و مواد مغذی جهت افزایش مقاومت پوست

  • فاقد هیدروکینون

روش مصرف کرم مناسب پوست های لک دار درمومدیک:

برای درمان روزی 2 بار و به مدت 8 هفته بر روی پوست تمیز استفاده شود.

مواد موثره کرم مناسب پوست های لک دار درمومدیک:

پروتئین هیدرولیز شده ابریشم

 

پروتئین هیدرولیز شده شیر

 

سوی ایزوفلاون اکسترکت

 

Dieapryly Ether

 

Lepidium Sativum