میلیتو_شیر پاک کن

شیر پاک کن میلیتو به راحتی آرایش شما حتی، آرایش های ضد آب را پاک میکند .بدون ایجاد التهاب پوست را از مواد آرایشی پاک میکند.

تصویر میلیتو_شیر پاک کن
تولید کننده: میلیتو
وضعیت کالا: موجود در انبار
کد کالا: 16260010
238,000 تومان

شیر پاک کن میلیتو

  • پاک کننده آرایش صورت حتی آرایش های ضدآب

  • پاک کننده عمقی پوست

  • مناسب برای انواع پوست مخصوصا پوست های خشک

 

روش مصرف شیر پاک کن میلیتو

برای پاک کردن آرایش و آلودگی ها ،پنبه را به شیر پاک کن آغشته کرده و کل صورت را پاک کنید.

 

مواد موثره شیر پاک کن میلیتو

ماده موثره خواص
گلیسیرین حفظ رطوبت پوست،جلوگیری از چین و چروک پوست
عصاره خیار رفع التهاب،شاداب کننده پوست،جوان کننده
اسکوالن محافظت در برابر آلاینده های پوست
پروبیوتیک جلوگیری از التهاب پوست،از بین برنده مواد سمی و آلودگی
عصاره چای سبز بهبود رنگ پوست،جوان کننده پوست
روغن هسته زرآلو از بین برنده آلودگی های پوست،حفظ رطوبت پوست

 

ویژگی های شیر پاک کن میلیتو

شـیر پـاک کـن میلیتـو پـاک کننـده صـورت و آرایـش، آب رسـان و نـرم کننـده پوسـت بـا فرموالسـیون انحصـاری از ترکیبـات موثـر جهـت پاکسـازی و تغذیـه پوسـت مـی باشـد. ایـن شـیر پـاک کـن بـا سـاختاری کرمـی تمامـی آلودگـی هـا و باقـی مانـده مـواد آرایشـی )حتـی آرایـش هـای ضـد آب( را از بیـن بـرده و پوسـت را شـاداب مـی سـازد و بـا وجـود ترکیبـات اختصاصـی پوسـت را احیـا نمـوده بـه حفـظ فلـور طبیعـی پوسـت کمـک کـرده و لطافـت و نرمـی را بـه آن بـاز مـی گردانـد.

 

مشخصات

عصاره دارد
مناسب برای انواع پوست
محصول کشور ایران تحت لیسانس اسپانیا
حجم 200میل